05 Kasım2011
 

Ubuntu(Server)10.04 SSH Sunucusu Kurulumu (Open-SSH)

bilgisayarımızdan (veya sunucumuzdan) başka bir ssh sunucusuna bağlanabilmek için (konsol yardımıyla) ssh paketini, başka bir bilgisayardan bigisayarımıza/sunucumuza (putty, winscp, vs.. ile) bağlanabilmek için open-ssh paketlerini bilgisayarımıza indirip kuruyoruz.

/etc/ssh/ dizinindeki sshd_config konfigürasyon dosyasını Vi Metin Düzenleyicisi ile açıyoruz. SSH Sunucularının varsayılan bağlantı portu 22'dir. Bu durum güvenlik açısından büyük bir risk oluşturduğundan sadece kendimizin (veya ek olarak güvendiğimiz kişilerin de) bileceği bir bir port belirleyip, Port 22 ibaresindeki 22'yi belirlediğimiz port ile değiştiriyoruz.

Sunucuya bağlantı esnasında bir bildiri/duyuru görüntüleme imkanı var. Aynı dosya içerisindeki;

ibaresinin başındaki # (diyez)i kaldırarak, ssh bağlantısı sırasında /etc/issue.net dosyasının içeriğini ssh ile bağlananlara görüntületebilirsiniz. Bu dosyada işletim sistemi sürümü bilgisi mevcuttur. İsterseniz Banner /etc/issue.net ibaresinde başka bir dosya ismi belirtip içeriğine istediğiniz duyuruları koyabilirsiniz. Ancak Türkçe karakterler konusunda putty ve winscp gibi programların bir standardı olmadığından karakter bozukluğu gibi problem çıkabilir. Dosyayı kaydedip kapatıyoruz.

Opsiyonel komutlar:

Çalışan SSH Sunucusunu yeniden başlatır.

Çalışan SSH Sunucusunu durdurur.

Çalışmayan SSH Sunucusunu başlatır.

SSH Sunucusuna Bağlanma

  • localhost ve 127.0.0.1 SSH Sunucusunun kurulu olduğu bilgisayar açık iken bağlanılabilecek adreslerdir, yani kendi kendinize bağlanırsınız;) 192.168.1.36 yine SSH Sunucusunun kurulu olduğu bilgisayarın modemden aldığı dahili IP adresidir. Yerel Ağdaki başka bir bilgisayar bu yolla sunucunun dahili IP adresini yazarak bağlanabilir. www.alanadi.com ve 212.34.11.09 örneklerinde olduğu gibi alan adı veya sunucunun IP numarası yazılarak uzaktaki SSH Sunucusuna bağlanılabilir.
  • Yukarıdaki komutlardaki user yerine bağlanılacak bilgisayardaki kullanıcı adı yazılmalıdır.
  • 22 standart SSH portudur. Güvenlik nedeniyle değiştirilmiş bir port numarası varsa 22 yerine bu port numarası yazılmalıdır.