11 Haziran2014
 

Kurulumu tamamlanmış salt haliyle bir CentOS6.5 sunucunun optimum ayarlarla çalışması için gerekli olan konfigürasyonu yapacağız.

.bash_history dosyası boyutunu sınırsız yapma, komutların tarihlerini işleme

Öncelikle yaptığımız işlemlerin sağlıklı bir şekilde kayıt edilmesini yani ssh ortamında girdiğimiz komutların tarih, saat formatıyla .bash_history dosyasında saklanmasını, komutu girer girmez .bash_history dosyasına yazılmasını (normal şartlarda oturum kapatılana dek yazılmaz) ve bu dosyanın komut sayısı ve dosya boyutunu sınırsız olarak ayarlamak amacıyla şu ssh komutlarını çalıştırıyoruz:

vi editörüyle açılan /etc/profile dosyasında bazı değişiklikler yapacağız, öncelikle "i" tuşuna basıp vi düzenleme arayüzüne geçiyoruz;

[...]
#HISTSIZE=1000
export HISTSIZE=
export HISTFILESIZE=
export HISTTIMEFORMAT="%Y.%m.%d-%T "
shopt -s histappend
# After each command, save and reload history
export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r; $PROMPT_COMMAND"

[...]

kırmızı ve kalın renkten anlaşılacağı üzere HISTSIZE=1000 metninin başına diyez "#" ekleyip diğer kırmızı ve kalın metinleri altına ekliyoruz. Vi metin editöründe düzenleme arayüzünden çıkmak için ESC basılır, ve sırasıyla tırnaklar olmadan ":wq" ile dosya kaydedip çıkılır.

komutuyla bir komut geçmişi dosyası oluşturup mevcut komut geçmişi ona ekliyoruz.

cron.d Ayarlama

cron ile çalışan tüm uygulamaları kendinize göre düzenlemek isteyebiliriz.

vi editör ile açılan /etc/cron.d/0hourly dosyasında değişiklikler yapacağız, klavyedeki "d" tuşuna iki kez basınca bulunulan satırı siler ve bu şekilde tüm satırları silip önce "ESC" sonra "i"ye basarak düzenleme arayüzüne geçip aşağıdaki metinlerin tümünü sayfaya yapıştırıyoruz;

SHELL=/bin/bash
#LANG=tr_TR.UTF-8
#LANGUAGE=tr
#LC_CTYPE=tr_TR.UTF-8
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
#HOME=/

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# m h dom mon dow user command
###############################################################
#Görev tanımlama örneği:
# .---------------- dakika (0 - 59)
# | .------------- saat (0 - 23)
# | | .---------- ayın gün numarası (1 - 31)
# | | | .------- ay (1 - 12) YADA jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- haftanın gün numarası yada adı (0 - 6) (Pazar=0 yada 7) YADA sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
#dk sa ag ay hg kull komut

00 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

Saatlik çalışan cron görevlerine sunucunuzun "1 saatte bir açık olup olmadığını test eden" bir script ekleyeceğiz

#!/bin/bash
/usr/bin/uptime >> ${HOME}/.uptime
exit 0

vi'den "ESC" sonra da ":wq" tuşlayarak kaydedip çıkıyoruz.

/etc/rc.local dosyasında ilgili yerlere kırmızı ve kalın metinleri ekliyoruz, root'tan farklı bir kullanıcınızın da ana dizinine .uptime isimli bir dosya eklemek istiyorsanız user1'i ilgili kullanıcı adıyla değiştirin, şaye böyle birşey istemiyorsanız o satırı silin veya daha başka kullanıcılar için isterseniz aynı mantıkla yeni satır ekleyin;

#!/bin/sh
#
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
su -c "/usr/local/bin/01uptime" root
su -c "/usr/local/bin/01uptime" user1

touch /var/lock/subsys/local

Günlük çalışan cron uygulamalarınızın ayarları için /etc/cron.d/1dailyjobs dosyasında değişiklikler yapacağız;

SHELL=/bin/bash
#LANG=tr_TR.UTF-8
#LANGUAGE=tr
#LC_CTYPE=tr_TR.UTF-8
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
#HOME=/

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# m h dom mon dow user command
###############################################################
#Görev tanımlama örneği:
# .---------------- dakika (0 - 59)
# | .------------- saat (0 - 23)
# | | .---------- ayın gün numarası (1 - 31)
# | | | .------- ay (1 - 12) YADA jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- haftanın gün numarası yada adı (0 - 6) (Pazar=0 yada 7) YADA sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
#dk sa ag ay hg kull komut

00 00 * * * root run-parts /etc/cron.daily

vi'den "ESC" sonra da ":wq" tuşlayarak kaydedip çıkıyoruz.

Haftalık çalışan cron uygulamalarınızın ayarları için /etc/cron.d/2weeklyjobs dosyasında değişiklikler yapacağız;

SHELL=/bin/bash
#LANG=tr_TR.UTF-8
#LANGUAGE=tr
#LC_CTYPE=tr_TR.UTF-8
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
#HOME=/

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# m h dom mon dow user command
###############################################################
#Görev tanımlama örneği:
# .---------------- dakika (0 - 59)
# | .------------- saat (0 - 23)
# | | .---------- ayın gün numarası (1 - 31)
# | | | .------- ay (1 - 12) YADA jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- haftanın gün numarası yada adı (0 - 6) (Pazar=0 yada 7) YADA sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
#dk sa ag ay hg kull komut

00 00 * * 1 root run-parts /etc/cron.weekly

vi'den "ESC" sonra da ":wq" tuşlayarak kaydedip çıkıyoruz.

Aylık çalışan cron uygulamalarınızın ayarları için /etc/cron.d/3monthlyjobs dosyasında değişiklikler yapacağız;

SHELL=/bin/bash
#LANG=tr_TR.UTF-8
#LANGUAGE=tr
#LC_CTYPE=tr_TR.UTF-8
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
#HOME=/

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# m h dom mon dow user command
###############################################################
#Görev tanımlama örneği:
# .---------------- dakika (0 - 59)
# | .------------- saat (0 - 23)
# | | .---------- ayın gün numarası (1 - 31)
# | | | .------- ay (1 - 12) YADA jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- haftanın gün numarası yada adı (0 - 6) (Pazar=0 yada 7) YADA sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
#dk sa gg ay hg kull komut

00 00 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly

vi'den "ESC" sonra da ":wq" tuşlayarak kaydedip çıkıyoruz.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(zorunlu)

(zorunlu)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.